IMG-LOGO
Your Cart
ENTANEER 55th Anniversary Logo Design Contest
By Admin | 6 กุมภาพันธ์ 2567 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | 193 views

ENTANEER 55th Anniversary Logo Design Contest

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัด โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (55th Entaneer Anniversary Logo Design Contest) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายให้บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลทั่วไป ได้ระลึกถึงคณะฯ รวมไปถึงเพื่อใช้สำหรับประกอบการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียดการสมัคร กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 29 ก.พ. 67 ที่เว็บไซต์ ้https://cmu.to/submit-ent55th 


Lightweight Jacket

$58.79

Nulla eget sem vitae eros pharetra viverra. Nam vitae luctus ligula. Mauris consequat ornare feugiat.

Size
Color